Tillbakablick

Tack vare ett generöst understöd från Riksbankens Jubileumsfond kan det Nordiska Bysantinska Nätverket (NBN) se tillbaks på fyra fruktsamma år som resulterat i tre publikationer, två symposier, en konferens och en hemsida. Den ursprungliga finansieringen är nu över, och vi tackar Riksbankens Jubileumsfond som var villig att förlänga understödet med ett år utöver de ursprungligen avsedda tre. Men vi har inte för avsikt att lägga ned samarbetet, som kommer att fortsätta mellan de olika kontakter som vi haft glädjen att knyta under här åren. Den gamla hemsidan kommer att finnas kvar, även om den inte kommer att uppdateras längre. Istället hoppas vi få tillfälle att lägga ut information om kommande evenemang, publikationer och nyheter på den här sidan, som kommer att drivas med bas i Bergen, Norge. Till att börja med ber vi att få göra reklam för de tre publikationer som på ett eller annat sätt framgått ur nätverkets verksamhet under de här fyra åren. De hör alla till serien Studia Byzantina Upsaliensia (nr 13, 14 och 15) och finns till försäljning hos Acta Universitatis Upsaliensis. Untitled Vikings wanted2

Advertisements
This entry was posted in publications. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s