Fler evenemang i Uppsala

Den 13 oktober presenterar Thomas Arentzen och Uffe Holmsgaard Eriksen pågående forskning om Romanos Meloden. Seminariet kommer att fokusera framför allt på ett kontakion som brukar kallas “Maria vid korset”.

Den 14 oktober föreläser Henry Maguire och Eunice Dauterman Maguire under titeln “Byzantine sounds, riddles and objects of art”. Musikintresserade bör notera att Eunice kommer att tala om ett plektrum med spännande utseende och historia!

Den 21 oktober får Grekiska seminariet i Uppsala besök av David Holton (Cambridge) som kommer att dels presentera det pågående grammatikprojektet i Cambridge, dels hålla en föreläsning. Båda äger rum på tisdagen, den 21 oktober, kl. 13.15 i rum 4-2007 (grammatikprojektet) respektive kl. 16.15 i rum 2-0024 (föreläsning under titeln “Laughter and tears: the comic, the tragic and the tragicomic in Cretan renaissance literature”).

Claudia Rapp, professor i bysantinologi vid universitetet i Wien, kommer att hålla årets Rydénföreläsning – den tionde i ordningen – över ämnet “Hagiographical Triangulations: Text – Author – Saint” på SCAS den 24 oktober 2014 kl 18:15. Dessutom kommer hon att tala inom Myntkabinettets föredragsserie “Moneytalks” den 23 oktober kl 18 (Universitetshuset, sal IV) på ämnet “Banking on the Saints and other Examples of Economic Thought in Late Ancient Christianity”.

Advertisements
This entry was posted in events and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s