Där världar möts

1619418_872135342798316_8690849294414442114_n10357190_872134802798370_6251312877213788229_n

Att de danska och finska instituten tvingats stänga sina omsorgsfullt och mödosamt uppbyggda forskningsanläggningar i Damaskus kan förefalla som en ytterst beklaglig men i sammanhanget mera marginell konsekvens av den tragedi som för närvarande utspelar sig i Syrien och hela Mellanöstern.

Desto mera anmärkningsvärt är det att den nya svenska regeringen i sin idag framlagda budgetproposition uttryckt sin avsikt att helt stryka anslagen till de svenska forskningsinstituten i Rom, Athen och Istanbul, institut som under lång tid slagit djupa rötter i nordisk forskning och spelar en central roll i det svenska och även norska kulturutbytet med Italien, Grekland och Turkiet – länder där det åtminstone i nuläget inte föreligger några krig eller andra skäl till oro.

Den omedelbara anledningen till vad som i praktiken bara kan innebära en nedläggning av de tre Medelhavsinstituten sägs vara behovet av ökade anslag till den planerade spallationsanläggningen ESS i Lund. Vare sig denna prioritering låter sig förklaras genom partikelfysikens Nobelprisinbringande potential eller av en kulturpolitisk horisont som inte sträcker sig bortom Sveriges gränser, innebär det ett ställningstagande mot en rad humanistiska ämnen vilkas viktigaste mål är att förstå de mänskliga frågor och motsatser som präglar den värld där vi lever. En värld där det – med de ord som vanligen tillskrivs Einstein – verkar ha blivit lättare att klyva atomkärnor än fördomar.

I årtionden har de svenska Medelhavsinstituten tjänat som mötesplats för den mångfald av discipliner – filologi och arkeologi, konst- och religionshistoria, internationell politik och ekonomi, migrations- och minoritetsfrågor, geografiska och urbana studier, litteratur och utövande konst – som en gång gav upphov även till vårt nätverk. Var och en som passerat dem för en längre eller kortare period har tagit med sig en levande del av de städer som för så många olika intressen samman. Det ligger ett oskattbart värde i att de får finnas och vi uppmanar Nordiska Bysantinska Nätverkets medlemmar – inte bara i Sverige och Norden utan även internationellt – att aktivt engagera sig för deras fortbestånd.

Följande länkar leder till den namninsamling och facebooksida som redan har upprättats.

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Medelhavsinstitut

https://www.facebook.com/medelhavsgate?fref=ts

The remarkable decision of the new Swedish government to cut all fundings to the Swedish research institutes in Rome, Athens and Istanbul – a decision that, if executed, would put an end to decades of rich and intense activities in the field of human sciences and cultural exchange between Sweden and the Mediterranean – arrives at a moment when the Syrian war has already forced the Danish and Finnish institutes in Damascus to close their doors and the need for multidisciplinary and cross-cultural approaches to the world in which we live is perhaps greater than ever. All members of the NBN, within and outside of the Nordic countries, are encouraged to sign the petition found in the link above or join the Facebook page to support the Swedish Mediterranean institutes.

OH

Edit: there is now a Turkish petition as well:

https://www.change.org/p/the-swedish-government-save-the-mediterranean-institutes-isve%C3%A7-ara%C5%9Ftirma-enstit%C3%BCleri-kapanmasin

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Där världar möts

  1. Pingback: Medelhavsinstituten i fara | Grekiska.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s