Inte bara Sverige

Danmarks utbildnings- och forskningsminister har nyligen uttryckt sin avsikt att stänga ned – bland annat! – utbildningarna i grekiska, ryska, persiska, turkiska och hebreiska med motiveringen att dessa humanistiska ämnen bara frambringar arbetslösa. Argumentationen känns igen och är kanske allraminst obekant i Danmark, där termen anställningsbarhet länge figurerat i utbildningsdebatten, men den kompletterar i alla händelser det intryck som det svenska regeringsbeslutet om Medelhavsinstituten redan gett.

Det tjänar förstås inte mycket till att lägga ett moraliskt patos på de torra kalkyler som ligger bakom den här typen av beslut, eller att beklaga Västerlandets undergång varje gång den forskning får prioritet som för tillfället hålls för att vara samhälleligt gagnelig och ekonomiskt lönsam. Men man kan åtminstone bevisa att vi lever i en värld av motsatser genom att man hävdar en avvikande ståndpunkt och visar sitt stöd för de ämnen som berör nuet även då de verkar ha framtiden emot sig.

http://www.skrivunder.net/stopdimensioneringen

For news on the recent decision of the Danish government to cut funding to studies in Greek, Russian, Persian, Turkish, Hebrew and several other vital areas of humanities, see the following article: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141022130304135

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Inte bara Sverige

  1. Pingback: Petition till stöd för grekiskan i Köpenhamn | The Nordic Byzantine Network

  2. Pingback: Farväl till nygrekiska studier i Köpenhamn | The Nordic Byzantine Network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s