Nya evenemang med nordiska forskare

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul i samarbete med Grekiska och bysantinska seminariet vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, anordnar en workshop under temat Byzantine Beauty den 12-13 mars (Universitetshuset sal IV) där flera av nätverkets medlemmar kommer att närvara. Program

Den 3-6 maj äger det rum en workshop vid Brown University på temat Sacred Song in the Late Antique and Byzantine East. Både Thomas Arentzen och Uffe Holmsgaard Eriksen kommer att medverka. Program

Advertisements
This entry was posted in events and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s