Allt ljus på Psellos

Tyska ARD gör lite oväntat reklam för en bysantinsk författare. Litteraturkritikern Denis Scheck har läst Psellos (i den som alltid rekommenderliga tyska Tusculum-utgåvan) och fascinerats av den konstantinopolitanske hovmannens berättarkonst:

http://www.ardmediathek.de/tv/Druckfrisch/Denis-Scheck-empfiehlt-Michael-Psellos/Das-Erste/Video?documentId=28977452&bcastId=339944

En glädjande nyhet inte minst med tanke på det nya projektet i Uppsala!

PS: Vi tar dessutom tillfället i akt att göra reklam för den nya online-tidskriften Interfaces: a Journal of Medieval European Literatures, vars första nummer bland annat innehåller ett bidrag av Panagiotis Agapitos:

http://riviste.unimi.it/interfaces/index

Advertisements
This entry was posted in publications and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s