Bysans och klimatförändringar

Den tyska tidningen Spiegel uppmärksammar en kanadensisk dokumentär från 2013 som handlar om 535-36 års köldknäpp, kanske mest känd från vår käre skrön- och krönikör Prokopios, men också från arkeologiska och dendrokronologiska analyser. Man har länge antagit att förklaringen till fenomenet står att finna i ett större vulkanutbrott som slungat ut aska i atmosfären – liknande det som för 200 år sedan ledde till ett “år utan sommar” i hela världen – men inte kunnat lokalisera källan. Nyare forskning tyder på att supervulkanen Ilopango i El Salvador kan ha haft ett utbrott det året.

Prokopios apokalyptiska skildring av “solen som mist sitt sken” har legat till grund för en rad spekulativa försök att hitta en klimatbetingad orsak till alla de olyckor som samme historieskrivare knyter till kejsar Justinianus’ återstående regeringstid, till “antikens slut”,  och kanske rentav till den nordiska myten om Fimbulvinter som föregår Ragnarök . Dokumentären spar inte precis på effekterna när den – vilket i nuläget får betraktas som en ren spekulation – knyter den plötsliga temperatursänkningen till utbrottet av böldpesten i Konstantinopel ett par år senare.

Icke desto mindre får den här länkade produktionen (för icke tyskspråkiga tittare verkar ett engelskt original finnas här) åtminstone betraktas som en tankeväckande erinran om att Bysans, även om det i kulturell mening är att betrakta som ett förglobalt imperium, ur ett fågelperspektiv hör samman i en gemensam globalhistoria, där orsakssammanhangen ibland är vida större än en Kosmas Indikopleustes någonsin kunde föreställa sig.

http://www.spiegel.de/sptv/wetterkatastrophe-536-doku-ueber-vulkanausbruch-und-folgen-a-1089555.html

OH

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s