Kurs vid Newmaninstitutet i Uppsala

Newmaninstitutet i Uppsala ger kursen Ortodoxa ikoner i modern litteratur (7,5 hp) senare delen av höstterminen 2016 (7/11 2016 – 13/1 2017). Den går på halvdistans med undervisning i Uppsala två heldagar, 23/11 och 14/12. Den planeras också gå lokalt i Uppsala med undervisning på måndagar och onsdagar kl. 13-15. Studietakten är halvfart. Kursen ges på grundnivå, men förkunskaper motsvarande minst 30 hp tidigare studier på högskolenivå, gärna inom teologi, filosofi, filologi, litteraturvetenskap eller konstvetenskap, rekommenderas. Undervisande lärare är NBN:s medlem Helena Bodin.

Kursen behandlar modern skönlitteratur – lyrik, noveller och romaner – och dess relation till ortodoxa ikoner. Mot bakgrund av det sena 1800-talets ryska litteratur studeras det växande intresset för ikoner inom 1900-talets och det tidiga 2000-talets öst- och västeuropeiska litteratur, med betoning på några framträdande svenska författarskap, fram till postmodern kulturteori. Kursen bygger på en bred förståelse av ikonbegreppet som innefattar inte bara bildkonst utan även hymnografi, kyrkoarkitektur och ortodoxt kristen liturgisk praktik. Den ger en grundläggande orientering i ortodox ikonteologi och estetik på bysantinsk grund, i litteraturvetenskaplig metod och i intermediala studier på semiotisk grund. Deltagarna får öva sin förmåga att redogöra för tidigare forskning inom området och att formulera egna analyser och tolkningar av samspelet mellan modern litteratur och ortodoxa ikoner.

För kursplan med litteraturlista se

Sen anmälan går bra att göra här:
Advertisements
This entry was posted in events and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s