Bysans i Belgrad

Den 22-27 augusti samlades världens bysantinologer i Belgrad för att under AIEB:s egid delta i den 23:e internationella kongressen för bysantinska studier. Temat för 2016 års kongress var ”Byzantium – a world of changes”, och i viss mån kan man nog säga att förändring just nu präglar bysantinologin i flera länder. Intresset för såväl litteratur- som receptionsstudier är större än någonsin, inte minst vad gäller politiska och ideologiska bruk av Bysans, och glädjande nog var andelen unga deltagare var påfallande stort.

2016-08-24 11.42.15.jpg

Den neobysantinska Savas-katedralen, planerad sedan 1935 och ännu under uppbyggnad

Konferensen ägde rum i centrala Belgrad, som för det mesta visade sig från sin soliga sida. Ett rikt ramprogram inkluderade utställningar om neo-bysantinsk arkitektur i Östeuropa, resor till berget Athos samt medeltida serbiska manuskript. Från serbisk sida visade sig det politiska intresset för konferensens ämne ibland vara större än de tillresta forskarna kanske hade räknat med, som den serbiske presidentens inledningstal den första dagen ådagalade. Bysans är och förblir en viktig identitetsmarkör på Balkan, och i stadsvimlet blandades bysantinologer som bar konferensväskor med den palaiologiska dubbelörnen med serbiska fotbollsfans som viftade med dubbelörnens serbiska motsvarighet.

Flera nordiska deltagare deltog i runda bordsdiskussioner och med free communications, och i minglet mötte vi bland andra Karsten Fledelius, Sysse Engberg och Anne Hedeager Krag från Danmark, Björn Forsén och Juho Wilskman från Finland, Staffan Wahlgren och Leif Inge Petersen från Norge (många fler var där, vi vet!). Det runda bord som arrangerades av Ingela Nilsson (Uppsala) och Aglae Pizzone (Odense) på temat ”Byzantium – a narrative in constant change” var mycket välbesökt och genererade spännande diskussioner, såväl under som efter sessionen; ämnet är särskilt aktuellt med tanke på det pågående projektet i Uppsala.

sbu2.jpg

Norden var även närvarande vid bokutställningen i form av danska och svenska publikationer. Från Uppsala väckte volymen Wanted: Byzantium stort intresse med sitt omslag, där flera besökare genast identifierade Sarah Bernhardt, liksom Byzantium and the Viking World, som fotograferades av många besökare och hade beställts i åtskilliga examplar redan innan utställningen stängde.

Ett konferenserbjudande från Studia Byzantina Upsaliensia ligger kvar och kan laddas ned här.

20160827_121911.jpg

John Haldon talar efter att ha valts till ny president för AIEB.

Förändring förekom även i AIEB:s ledning, då Johannes Koder och Michel Kaplan lämnade plats för John Haldon (president) och Béatrice Caseau (skattmästare). Men den viktigaste nyheten är förmodligen att nästa kongress kommer att äga rum i Konstantinopel självt – Istanbul. För de turkiska kollegorna, som vi var särskilt glada att se på plats i Belgrad, och för bysantinologin i stort vill vi alla hoppas att det bär bud om en ljus framtid.

IN & OH

Advertisements
This entry was posted in events and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s