Om Istanbuls bysantinska monument

img_9156

På vår gamla hemsida fördes vid något tillfälle frågan på tal om huruvida freskerna i Chorakyrkan (Kariye Camii) i Istanbul lider under tilltagande fuktskador. Fotografier som tagits under tre besök, 2004, 2007 och 2011 visade att den blå färgen alltmer bleknat bakom vad som såg ut att vara salt- eller kalkavlagringar. Det är därför med viss lättnad som vi kan meddela att byggnaden sedan två år genomgår en grundlig renovering, även om den senare för närvarande inskränker sig till exteriören och det gamla naos. Freskerna kan tillsvidare ännu beskådas, och en exkursion under Svenska forskningsinstitutets ledning den 2 november i år tycktes bekräfta våra tidigare iakttagelser.

 

Med desto större betänksamhet hade vi skäl att begrunda den renovering som det s k Porfyrogennetospalatset (Tekfur Saray) genomgått ett stycke därifrån. De som har företagit vandringar längs stadsmuren torde erinra sig ruinerna av denna sekulära bysantinska byggnad, förmodligen ett annex till det närliggande Blachernai-palatset och uppförd i anslutning till stadsmuren. De lokala myndigheterna har här företagit sig att “renovera” ruinen på ett sätt som inte längre gör den till någon ruin, och som för tankarna till den likaledes okänsliga restaurering som stadsmuren har genomgått på flera ställen: man har lagt tak på murarna och satt in fönster (!) i gluggarna, enligt utsago inspirerat av teckningar från den osmanska eran då byggnaden tjänade som lokal produktionsort för Iznikkakel. Resultatet kan ses nedan.

2016-11-02 14.57.38.jpg

2016-11-02 14.58.17.jpg

OH

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s