Förberedelser inför Istanbul 2021

Planeringen för nästa internationella kongress – The 24th International Congress of Byzantine Studies, som kommer att hållas i Istanbul 23-28 augusti 2021 – är redan i full gång. Kongressens tema är ”Byzantium – Bridge Between Worlds” / “Byzance – Pont entre des mondes”.

Nytt för i år är att förslag på round table-sessioner skickas in till AIEB via de nationella kommittéerna. Kontaktuppgifter till samtliga nationella kommittéer återfinns här. Deadline för förslag är 22 juni 2018. Ett ”Call for free communications” kommer att gå ut under 2019.

För mer information om kongressens organisation och anvisning för round tables, se här.

This entry was posted in events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s