Monthly Archives: May 2018

Disputation i Uppsala

Förra veckan disputerade Irina Brändén på temat ”Bild och berättelser om Sankt Nikolaus: Några vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi”, vilken publiceras som Figura Nova Series 35 (Uppsala universitet 2018). På bilden syns, förutom disputanden till höger, ordförande Jan … Continue reading

Posted in events, publications | Tagged , , | Leave a comment