Disputation i Uppsala

Förra veckan disputerade Irina Brändén på temat ”Bild och berättelser om Sankt Nikolaus: Några vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi”, vilken publiceras som Figura Nova Series 35 (Uppsala universitet 2018). På bilden syns, förutom disputanden till höger, ordförande Jan von Bonsdorf (Uppsala) och opponent Mia Åkerstam (Stockholm). Ett stort grattis till Irina!

20180509_115550.jpg

This entry was posted in events, publications and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s