Monthly Archives: May 2019

Monumenta Musicae Byzantinae i Köpenhamn hotas av nedläggning – en petition finns nu för påskrift!

Christian Troelsgård blev den 8 maj 2019 varslad om uppsägning vid Köpenhamns universitet på grund av besparingar. Troelsgård är sedan 26 år anställd som lektor vid Saxo-Institutet med särskilt ansvar för bysantinsk musikvetenskap. Han är en de få auktoriteterna på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment