Monumenta Musicae Byzantinae i Köpenhamn hotas av nedläggning – en petition finns nu för påskrift!

Christian Troelsgård blev den 8 maj 2019 varslad om uppsägning vid Köpenhamns universitet på grund av besparingar. Troelsgård är sedan 26 år anställd som lektor vid Saxo-Institutet med särskilt ansvar för bysantinsk musikvetenskap. Han är en de få auktoriteterna på området, internationellt högt ansedd, och i hans tjänst ingår ansvar för Monumenta Musicae Byzantinae (MMB) samt de samlingar som hör till det musikvetenskapliga ämnesansvaret: t ex mikrofilmer, foton, handskrifter (inklusive sällsynta bysantinska musikhandskrifter) och MMB:s arkiv.

MMB:s utgivningsserier är inte bara ett viktigt sätt att bevara och synliggöra bysantinsk musik och bysantinologisk musikforskning, utan också ett viktigt bidrag och komplement till studiet av tidig europeisk musik i allmänhet och kyrkomusik i synnerhet. MMB är vidare ett av de utgivningsprojekt som stödjs av Union Académique Internationale (UAI), i vilken såväl Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (där Troelsgård är medlem) och Kungliga Vitterhetsakademien ingår. Det handlar alltså om en långsiktig investering från akademiernas sida som nu riskerar att gå förlorad.

Troelsgårds kompetens är helt unik och det finns i nuläget ingen annan person vid Saxo-Institutet som kan ta över hans arbetsuppgifter eller ansvaret för vare sig undervisning eller MMB. Om han avskedas finns det alltså stor risk att både samlingarna och MMB med arkiv förlorar sin hemvist.

Det är tyvärr inte första gången vi rapporterar om den här typen av nedskärningar vid Köpenhamns universitet.

Skriv gärna på den petition som under tiden har lagts upp!

Uppdatering (19 juli 2019): MMB blir kvar på Köpenhamns universitet! Troelsgårds tjänst förlängs med tre år, men bara på halvtid. Det långsiktiga målet är att finna adekvat finansiering för projektet från andra håll. Vi tackar de flera tusen som skrev under petitionen och hoppas på fortsatt engagemang för ämnets överlevnad!

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s