Byzantine spaces

Uppsala University is happy to host the conference “From the Human Body to the Universe: Spatialities of Byzantine Culture” on May 18-21, 2017. More info here.

The arranger is Myrto Veikou, whose recent article on the topic was published in the last issue of the Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies.

Posted in events, publications | Tagged | Leave a comment

Armenian days in Uppsala

On March 14-16 the Text and Narrative project will be hosting a series of Armenian Studies lectures in Uppsala, followed by a workshop. All are invited to attend.

On Tuesday, March 14, at 17:00 Theo van Lint, Calouste Gulbenkian Professor of Armenian Studies in Oxford, will hold a public lecture on the topic “The Role of the 11th-Century Nobleman Grigor Pahlawuni Magistros in Armenia’s Culture, Church and Politics”. (Engelska parken 2-0076)

On Wednesday, March 15, at 16:00 Emilio Bonfiglio from the institute of Byzantine and modern Greek studies in Vienna will hold a Patristics seminar on the topic “Armenian Translations of Patristic Texts”.

On Thursday, March 16, from 10:00 to 17:00 a workshop on new research will take place at Engelska parken 16-1059. It will be open to the public.

Posted in events | Tagged , , | Leave a comment

Kurs i klassisk armeniska vid Uppsala universitet

I vår finns en unik möjlighet att läsa en kurs i klassisk armeniska vid Uppsala universitet. Det är grekiskans post-doc AnnaLinden Weller som ger kursen under första halvan av vårterminen 2017. Kursen ges på engelska och beskrivs så här:

This course offers a basic introduction to the Classical Armenian language, designed to acquaint specialists in Late Antiquity and Byzantium with the tools to explore Armenian subjects in their research. It will provide an overview of grammar and syntax and introduce students to the process of reading actual Classical Armenian prose. In addition it will offer some history of the interaction between the Armenian plateau and the Greek-speaking world of Late Antiquity.

Kursinformation: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5AS750&typ=1

En sen anmälan till kursen kan göras på antagning.se. För frågor, kontakta gärna annalinden.weller@lingfil.uu.se.

Posted in events | Tagged , | Leave a comment

Om Istanbuls bysantinska monument

img_9156

På vår gamla hemsida fördes vid något tillfälle frågan på tal om huruvida freskerna i Chorakyrkan (Kariye Camii) i Istanbul lider under tilltagande fuktskador. Fotografier som tagits under tre besök, 2004, 2007 och 2011 visade att den blå färgen alltmer bleknat bakom vad som såg ut att vara salt- eller kalkavlagringar. Det är därför med viss lättnad som vi kan meddela att byggnaden sedan två år genomgår en grundlig renovering, även om den senare för närvarande inskränker sig till exteriören och det gamla naos. Freskerna kan tillsvidare ännu beskådas, och en exkursion under Svenska forskningsinstitutets ledning den 2 november i år tycktes bekräfta våra tidigare iakttagelser.

 

Med desto större betänksamhet hade vi skäl att begrunda den renovering som det s k Porfyrogennetospalatset (Tekfur Saray) genomgått ett stycke därifrån. De som har företagit vandringar längs stadsmuren torde erinra sig ruinerna av denna sekulära bysantinska byggnad, förmodligen ett annex till det närliggande Blachernai-palatset och uppförd i anslutning till stadsmuren. De lokala myndigheterna har här företagit sig att “renovera” ruinen på ett sätt som inte längre gör den till någon ruin, och som för tankarna till den likaledes okänsliga restaurering som stadsmuren har genomgått på flera ställen: man har lagt tak på murarna och satt in fönster (!) i gluggarna, enligt utsago inspirerat av teckningar från den osmanska eran då byggnaden tjänade som lokal produktionsort för Iznikkakel. Resultatet kan ses nedan.

2016-11-02 14.57.38.jpg

2016-11-02 14.58.17.jpg

OH

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mer Miklagård

De två volymer om vikingar och Bysans som Fedir Androschuk förestått inom serien Studia Byzantina Upsaliensia har nyligen belönats med en recension av Rune Edberg som vi här tar tillfället att länka till.

Posted in publications | Tagged , | Leave a comment

Ny serie om vikingaflicka i Miklagård

Läsare av Dagens ETC har sedan i somras kunnat följa den äventyrliga vikingaflickan Siris resa till Miklagård i form av Patric Nyströms och Per Demervalls nya seriealbum Siri och vikingarna, utgivet av Rabén & Sjögren (2016). I följetongsformatet publiceras en sida om dagen, så Siri är fortfarande mitt uppe i spännande förvecklingar på hippodromen och så sent som igår fick hon syn på palatset för första gången.palatset.jpg (Originalbilden här till höger återgiven med vänligt tillstånd av Per Demervall.)

Själv har jag fuskat, köpt albumet och redan läst hela storyn, men jag följer ändå varje morgon med stort nöje Siris äventyr i den bysantinska huvudstaden. Som Bysansintresserad läsare blev jag förstås också nyfiken på vad som inspirerat texten och teckningarna, så jag kontaktade Patric och Per för att ställa ett par frågor.

Patric fick frågan ”Vad inspirerade er till ämnet ’vikingaflicka i Miklagård’?” och svarade så här: ”När vi fick uppgiften att skapa en ny serie så bestämde vi ganska omedelbart att det skulle handla om en flicka. Detta av två anledningar: vi båda har döttrar och att det finns inte så mycket äventyrsserier med en flicka i huvudrollen. När vi väl hade bestämt oss för vikingatiden så var det väldigt lätt att bestämma sig för att de skulle resa, precis som de svenska vikingarna gjorde, till Miklagård och bedriva handel.”

Här kan man tillägga att Patric under 1990-talet var involverad också i bearbetningen av Röde Orm till seriealbum, en erfarenhet som kanske också den påverkat valet av ämne för den nya serien om Siri.

miljöer2.jpgPer fick i egenskap av tecknare frågan ”Av vilket bildmaterial har framställningen av Miklagård/Konstantinopel inspirerats?” och svarade: ”För att göra bilderna av Miklagård/Konstantinopel, har jag dammsugit nätet efter referensbilder för att se hur det kan ha sett ut. Det har legat som grund för bilderna. Sedan har min fantasi fått göra resten. Jag jobbar alltid med en grundlig research då jag gör historiska serier. Som exempel kan jag nämna min seriebearbetning av Strindbergs Röda rummet.”

Det arbete som ligger bakom teckningarna är tydligt inte minst i framställningen av hippodromen, som utgör spelplats för en central del av intrigen och dessutom pryder albumets omslag. Utöver de fina teckningarna är det här en uppfriskande serie med en tuff liten tjej i huvudrollen – en modern Asterix i ny svensk gestalt, kanske man kan säga. Jag rekommenderar varmt att den införskaffas till alla yngre familjemedlemmar och att ni själva tjuvläser den, gärna vid frukostbordet som jag gjort.

Ni som har vägarna förbi Bokmässan i Göteborg kan träffa Per och Patric och få era album signerade den 24 september, kl. 14-15 i monter B 05:22 (Rabén & Sjögren).

IN

Posted in events, publications | Tagged , , , , , | Leave a comment

Bysans i Belgrad

Den 22-27 augusti samlades världens bysantinologer i Belgrad för att under AIEB:s egid delta i den 23:e internationella kongressen för bysantinska studier. Temat för 2016 års kongress var ”Byzantium – a world of changes”, och i viss mån kan man nog säga att förändring just nu präglar bysantinologin i flera länder. Intresset för såväl litteratur- som receptionsstudier är större än någonsin, inte minst vad gäller politiska och ideologiska bruk av Bysans, och glädjande nog var andelen unga deltagare var påfallande stort.

2016-08-24 11.42.15.jpg

Den neobysantinska Savas-katedralen, planerad sedan 1935 och ännu under uppbyggnad

Konferensen ägde rum i centrala Belgrad, som för det mesta visade sig från sin soliga sida. Ett rikt ramprogram inkluderade utställningar om neo-bysantinsk arkitektur i Östeuropa, resor till berget Athos samt medeltida serbiska manuskript. Från serbisk sida visade sig det politiska intresset för konferensens ämne ibland vara större än de tillresta forskarna kanske hade räknat med, som den serbiske presidentens inledningstal den första dagen ådagalade. Bysans är och förblir en viktig identitetsmarkör på Balkan, och i stadsvimlet blandades bysantinologer som bar konferensväskor med den palaiologiska dubbelörnen med serbiska fotbollsfans som viftade med dubbelörnens serbiska motsvarighet.

Flera nordiska deltagare deltog i runda bordsdiskussioner och med free communications, och i minglet mötte vi bland andra Karsten Fledelius, Sysse Engberg och Anne Hedeager Krag från Danmark, Björn Forsén och Juho Wilskman från Finland, Staffan Wahlgren och Leif Inge Petersen från Norge (många fler var där, vi vet!). Det runda bord som arrangerades av Ingela Nilsson (Uppsala) och Aglae Pizzone (Odense) på temat ”Byzantium – a narrative in constant change” var mycket välbesökt och genererade spännande diskussioner, såväl under som efter sessionen; ämnet är särskilt aktuellt med tanke på det pågående projektet i Uppsala.

sbu2.jpg

Norden var även närvarande vid bokutställningen i form av danska och svenska publikationer. Från Uppsala väckte volymen Wanted: Byzantium stort intresse med sitt omslag, där flera besökare genast identifierade Sarah Bernhardt, liksom Byzantium and the Viking World, som fotograferades av många besökare och hade beställts i åtskilliga examplar redan innan utställningen stängde.

Ett konferenserbjudande från Studia Byzantina Upsaliensia ligger kvar och kan laddas ned här.

20160827_121911.jpg

John Haldon talar efter att ha valts till ny president för AIEB.

Förändring förekom även i AIEB:s ledning, då Johannes Koder och Michel Kaplan lämnade plats för John Haldon (president) och Béatrice Caseau (skattmästare). Men den viktigaste nyheten är förmodligen att nästa kongress kommer att äga rum i Konstantinopel självt – Istanbul. För de turkiska kollegorna, som vi var särskilt glada att se på plats i Belgrad, och för bysantinologin i stort vill vi alla hoppas att det bär bud om en ljus framtid.

IN & OH

Posted in events | Tagged , , , , , , , | Leave a comment