Tag Archives: Homer

Tzetzes i nyöversättning

Det var på uppdrag av kejsarinnan Eirene alias Bertha von Sulzbach (c. 1110-59) som den idoge bysantinske poeten Johannes Tzetzes på medeltida alexandriner tog upp kampen med de antika hexametrarna och förfärdigade en tolkning av Iliaden där de homeriska gudarna blir till allegorier för … Continue reading

Posted in publications | Tagged , , | 1 Comment