The Monuments of Mystras

Stephanos Sinos (ed.), The Monuments of Mystras. The work of the committee for the restoration of the monuments of Mystras. Athens: The Ministry of Culture, 2009

av Gunlög Nordquist

Bysantinsk arkeologi och byggnadsundersökning har länge varit ganska eftersatt. I Mystra har kommittén för restaureringen av monumenten åtminstone sedan 1984 arbetat med att restaurera byggnader och monument, men på grund av små anslag gick undersökningarna de första 10 åren långsamt. När projektet från 1994 fick EU-bidrag kunde arbetet intensifieras och nu föreligger en större rapport utgiven 2009 av grekiska kulturministeriet, hittills bara på grekiska (förutom en kort sammanfattning på engelska) med den engelska titeln: The monuments of Mystras. The work of the committee for the restoration of the monuments of Mystras. Det är ett viktigt verk som fyller ett tomrum, eftersom Mistra och alla dess byggnader hittills varit ganska dåligt publicerade, bortsett från Anastasiou Orlandos bok från 2000, Ta palatia kai ta spitia tou Mystra.

I denna nya volym publiceras en rad artiklar, som behandlar nytt material och redogör för nya intressanta resultat. Tonvikten ligger naturligen på bebyggelsehistoriska och arkitektoniska studier. Staphanos Sinos bidrar med en bra sammanfattning av stadens historia och en redogörelse för restaureringsprojektet i allmänhet, där murar har konsoliderats och restaurerats, hus, gator och gränder har rensats och gjorts säkrare för besökare. Man har däremot inte gjort några större utgrävningar. I ett litet museum presenteras nu några av fynden. Där fanns det i somras bl.a. en liten, men vacker, utställning om ikoner före och efter konservering. Ett kapitel av Sophia Staurianopoulou behandlar tidigare besökare och turister i Mistra med bl.a. äldre bilder och teckningar

Huvudförfattare är förutom Stephanos Sinos även Georgia Marinou, som skriver om befästningarna och fortet. Båda två diskuterar de olika kyrkornas, deras målningar och utsmyckning och har även delat upp behandlingen av privatbostäderna mellan sig, Marinou i den lägre delen av staden och Sinos i den övre. Kyrkorna har varit föremål för större restaureringsprojekt. En del moderna tillägg har avlägsnats och de har tätats mot väder och vind, för att skydda interiörerna och dess målningar. Så har t.ex. Pantassa fått nya tegeltak, fönster har satts in där sådana saknades, golven renoverats osv. I palatset pågår fortfarande det strukturella arbetet, men man kan redan nu redovisa resultaten av undersökningarna. Undersökningarna och restaureringarna av några av privathusen har gett nya kunskaper och insikter inte bara i Mistras arkitektur och bebyggelsehistoria utan även det sociala livet vilket gör det kapitlet till i mitt tycke kanske det mest intressanta avsnittet. Som appendix finns även avsnitt om geomorfologi och paleoseismologi samt ett avsnitt om karakterisering av murbruk.

Volymen är rikt illustrerad, med foton, planer över många byggnader lika väl som rekonstruktionsritningar. Den är ovärderlig för alla som är intresserade av bysantinsk arkitektur i allmänhet och Mistra och livet där i synnerhet. Man kan hoppas på att den även kommer i en engelsk version.

(Originally published on September 9, 2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s