Tag Archives: music

Monumenta Musicae Byzantinae i Köpenhamn hotas av nedläggning – en petition finns nu för påskrift!

Christian Troelsgård blev den 8 maj 2019 varslad om uppsägning vid Köpenhamns universitet på grund av besparingar. Troelsgård är sedan 26 år anställd som lektor vid Saxo-Institutet med särskilt ansvar för bysantinsk musikvetenskap. Han är en de få auktoriteterna på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Workshop on Religious Poetry and Performance at Uppsala University

The end of May was a busy and exciting time for byzantinists in and around Uppsala. From 18-21 May, the university hosted the big conference on spatialities of Byzantine culture (see below), organised by Myrto Veikou and Ingela Nilsson. The … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Nya evenemang med nordiska forskare

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul i samarbete med Grekiska och bysantinska seminariet vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, anordnar en workshop under temat Byzantine Beauty den 12-13 mars (Universitetshuset sal IV) där flera av nätverkets medlemmar kommer att närvara. Program Den 3-6 maj … Continue reading

Posted in events | Tagged , , | Leave a comment

Fler evenemang i Uppsala

Den 13 oktober presenterar Thomas Arentzen och Uffe Holmsgaard Eriksen pågående forskning om Romanos Meloden. Seminariet kommer att fokusera framför allt på ett kontakion som brukar kallas “Maria vid korset”. Den 14 oktober föreläser Henry Maguire och Eunice Dauterman Maguire … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , | Leave a comment