Monthly Archives: February 2015

Cinema: Decline of an Empire (2014)

Finding a film about ancient Rome is never hard. Finding a film about anything Byzantine is quite the opposite. Consequently, when one does unearth a film about something byzantine with it feels necessary to watch it. On principle alone if … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Nya evenemang med nordiska forskare

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul i samarbete med Grekiska och bysantinska seminariet vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, anordnar en workshop under temat Byzantine Beauty den 12-13 mars (Universitetshuset sal IV) där flera av nätverkets medlemmar kommer att närvara. Program Den 3-6 maj … Continue reading

Posted in events | Tagged , , | Leave a comment