Tag Archives: Rome

Cinema: Decline of an Empire (2014)

Finding a film about ancient Rome is never hard. Finding a film about anything Byzantine is quite the opposite. Consequently, when one does unearth a film about something byzantine with it feels necessary to watch it. On principle alone if … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Där världar möts

Att de danska och finska instituten tvingats stänga sina omsorgsfullt och mödosamt uppbyggda forskningsanläggningar i Damaskus kan förefalla som en ytterst beklaglig men i sammanhanget mera marginell konsekvens av den tragedi som för närvarande utspelar sig i Syrien och hela Mellanöstern. Desto mera anmärkningsvärt är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment