Tag Archives: Nicaea

Motsägelsefull historiesyn

I anslutning till den nya filmen om Konstantin den store och Katarina av Alexandria (se förra inlägget) drar sig NBN till minnes den kolumn i Sveriges största dagstidning hösten 2011 där den bysantinska kristendomen utpekades som roten till allt ont. Enligt kolumnisten … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

At the Crossroad

A few hours before the SRII seminar “The Straits: Inquiries into a Crossroad” was set to begin, the three NBN members responsible for its planning and execution sat down at a café on Tünel square and pondered the outcome. Would … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment