AEIB 2011

Om den 22:a internationella kongressen för bysantinska studier, 22-27 augusti 2011

av Ingela Nilsson

För en knapp månad sedan samlades mer än tusen bysantinologer i Bulgariens huvudstad för att delta i sin tjugoandra internationella kongress. Kongresserna äger rum vart femte år och arrangeras sedan 1948 i regi av Association Internationale des Études Byzantines (AIEB). Kongresserna är ett tillfälle för såväl etablerade bysantinologer som yngre forskare och doktorander att ta del av pågående forskningsprojekt och – kanske framför allt – att mingla med andra Bysansintresserade under en hel vecka. Programmet är alltid späckat och det är omöjligt att delta i så många sessioner som man skulle vilja. Å andra sidan uppstår de mest spännande mötena och diskussionerna oftast på cafét eller vid bokbordet, eller på någon av de många vernissager och mottagningar som äger rum i samband med kongresserna.

Varje kongress har ett tema som i viss mån styr plenarieföredragens innehåll och konferensens bredare upplägg. I London 2006 var temat ”Display” (se de publicerade plenarieföredragen iProceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21-26 August 2006: v. 1 Plenary Papers). Årets kongress hade fått titeln ”Byzantium without Borders”, ett tema som dock inte var speciellt framträdande i plenariesessionernas föredrag (också detta år publicerade somProceedings of the 22nd International Congress… med plenarieföredrag i volym 1).

Snarare än att räkna upp alla de världsberömda bysantinologer som deltog, skulle jag vilja understryka den framträdande skandinaviska närvaron vid kongressen. Ett table ronde på temat ”Byzantium and the Viking World” arrangerades av Fedir Androshchuk och modererades av Jonathan Shepard. Åhörarna fick höra presentationer om bysantinsk närvaro i Norden i form av föremål, runor och sagor, framförda av bl a Mathias Bäck, Anders Wikström, Sverrir Jakobsson och Magnus Källström. Ett annat runda bordssamtal arrangerades av Staffan Wahlgren (Trondheim) på temat ”New Philology and Byzantine Studies”. Ytterligare skandinaver deltog i diverse andra sessioner, t ex Christian Høgel (Odense) i ”The Byzantines and the Others”, Leena Mari Peltomaa (Wien), Anne Karahan (Stockholm/Istanbul) och Karoliina Schauman (Åbo) i ”Byzantine Theology”, Markus Bogish (Köpenhamn) i ”Church Architecture” och undertecknad (Uppsala) i ”Du manuscrit à la production littéraire”. Det är uppenbart att skandinaviska bysantinologer täcker in flera intresseområden och arbetar brett både ämnesmässigt och geografiskt, något som vi har all anledning att vara stolta över.

Nilsson Sofia 01

Avgående sekreterare Euangelos Chrysos redogör för nationalförsamlingens beslut om ny ordförande; i bakgrundes syns bl a (från höger) hans efterträdare Athanasios Markopoulos, Judith Herrin och avgående ordförande Peter Schreiner.

Ett av kongressernas viktigaste moment är trots allt generalförsamlingens möte, där samtliga nationella kommittéer representeras och röstar om den internationella styrelsens sammansättning samt om var nästa kongress ska äga rum. I år var det dags att rösta fram en ny ordförande, och det är en stor glädje att kunna berätta att Judith Herrin (London) är AIEB:s nya ordförande. Ny sekreterare är Athanasios Markopoulos (Athen), medan Michel Kaplan (Paris) sitter kvar som skattmästare.

Och var ska då nästa konferens äga rum? Jo, om fem år kommer många av oss åter att åka till sydöstra delarna av Europa och träffas i Belgrad, där Serbiens nationella kommitté arrangerar kongress år 2016.

NBN hoppas att lika många skandinaver återses där och att vi under de kommande fem åren kan ytterligare utöka vårt samarbete över nations- och ämnesgränser.

Nilsson Sofia 02

Judith Herrin håller sitt första tal som ordförande för AIEB.

(Originally published on September 19, 2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s