Monthly Archives: May 2014

Tillbakablick

Tack vare ett generöst understöd från Riksbankens Jubileumsfond kan det Nordiska Bysantinska Nätverket (NBN) se tillbaks på fyra fruktsamma år som resulterat i tre publikationer, två symposier, en konferens och en hemsida. Den ursprungliga finansieringen är nu över, och vi tackar Riksbankens Jubileumsfond som … Continue reading

Posted in publications | Leave a comment