Tag Archives: Athens

Ideologies and Identities in the Medieval Byzantine World (Vienna, April 16-17, 2015)

As part of a project financed by the Austrian Science Fund (FWF) investigating the ideology of the lower strata in the Byzantine Empire, a two-day workshop devoted to the same and overlapping topics brought together scholars from Austria, France, Britain, … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Där världar möts

Att de danska och finska instituten tvingats stänga sina omsorgsfullt och mödosamt uppbyggda forskningsanläggningar i Damaskus kan förefalla som en ytterst beklaglig men i sammanhanget mera marginell konsekvens av den tragedi som för närvarande utspelar sig i Syrien och hela Mellanöstern. Desto mera anmärkningsvärt är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment