Tag Archives: narrative

Interview: Annalinden Weller

The two-year postdoc in Text and Narrative in Byzantium at Uppsala University is over, and Annalinden Weller is leaving Sweden after two productive years that were concluded with a conference on Reception Histories of the Future in August 2017. As … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

From the Human Body to the Universe… Spatialities of Byzantine Culture

This international conference was organized by the Department of Linguistics and Philology of Uppsala University, as part of the Research Project “Text and narrative in Byzantium” lead by Professor Ingela Nilsson (http://www.grekiska.net/byzantine-narrative/). It was hosted by the Museum Gustavianum, from … Continue reading

Posted in events | Tagged , | Leave a comment

Bysans i Belgrad

Den 22-27 augusti samlades världens bysantinologer i Belgrad för att under AIEB:s egid delta i den 23:e internationella kongressen för bysantinska studier. Temat för 2016 års kongress var ”Byzantium – a world of changes”, och i viss mån kan man … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Allt ljus på Psellos

Tyska ARD gör lite oväntat reklam för en bysantinsk författare. Litteraturkritikern Denis Scheck har läst Psellos (i den som alltid rekommenderliga tyska Tusculum-utgåvan) och fascinerats av den konstantinopolitanske hovmannens berättarkonst: http://www.ardmediathek.de/tv/Druckfrisch/Denis-Scheck-empfiehlt-Michael-Psellos/Das-Erste/Video?documentId=28977452&bcastId=339944 En glädjande nyhet inte minst med tanke på det nya projektet i … Continue reading

Posted in publications | Tagged , , | Leave a comment

New postdoc at Uppsala University

Uppsala is happy to welcome Annalinden Weller as participant in and coordinator of the collaborative research network Text and narrative in Byzantium (Texte et récit à Byzance). For more info, see http://www.grekiska.net/byzantine-narrative Annalinden will work on methods of preserving and negotiating Byzantine culture, power, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | 3 Comments