Tag Archives: politics

Byzantium, alt-right and hooliganism

As our readers will know, the Nordic Byzantine Network is not only preoccupied with the study of Byzantium as such, but also with the metahistory of its past and contemporary use. Such was, for instance, the topic of a two-day … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Bysans i Belgrad

Den 22-27 augusti samlades världens bysantinologer i Belgrad för att under AIEB:s egid delta i den 23:e internationella kongressen för bysantinska studier. Temat för 2016 års kongress var ”Byzantium – a world of changes”, och i viss mån kan man … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ideologies and Identities in the Medieval Byzantine World (Vienna, April 16-17, 2015)

As part of a project financed by the Austrian Science Fund (FWF) investigating the ideology of the lower strata in the Byzantine Empire, a two-day workshop devoted to the same and overlapping topics brought together scholars from Austria, France, Britain, … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Things that are not mosques: neo-Byzantine cathedrals

A few days ago, the picture of a ballot box in front of Westminster cathedral – the metropolitan Catholic cathedral of London – evoked some sneering twitter remarks about “mosques” from a member of the nationalist British UKIP or UK independence party. The jeering response from social media … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 1 Comment

Inte bara Sverige

Danmarks utbildnings- och forskningsminister har nyligen uttryckt sin avsikt att stänga ned – bland annat! – utbildningarna i grekiska, ryska, persiska, turkiska och hebreiska med motiveringen att dessa humanistiska ämnen bara frambringar arbetslösa. Argumentationen känns igen och är kanske allraminst obekant i Danmark, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | 2 Comments

Där världar möts

Att de danska och finska instituten tvingats stänga sina omsorgsfullt och mödosamt uppbyggda forskningsanläggningar i Damaskus kan förefalla som en ytterst beklaglig men i sammanhanget mera marginell konsekvens av den tragedi som för närvarande utspelar sig i Syrien och hela Mellanöstern. Desto mera anmärkningsvärt är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment