Tag Archives: art

Om Istanbuls bysantinska monument

På vår gamla hemsida fördes vid något tillfälle frågan på tal om huruvida freskerna i Chorakyrkan (Kariye Camii) i Istanbul lider under tilltagande fuktskador. Fotografier som tagits under tre besök, 2004, 2007 och 2011 visade att den blå färgen alltmer bleknat bakom vad … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Byzantium and the Viking World

In February, Uppsala University was proud to host a book release for the publication of Byzantium and the Viking World (eds. Fedir Androschuk, Jonathan Shepard and Monica White), the outcome of a fruitful cooperation that some of our readers may recall from … Continue reading

Posted in events, publications | Tagged , , | 2 Comments

Nya evenemang med nordiska forskare

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul i samarbete med Grekiska och bysantinska seminariet vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, anordnar en workshop under temat Byzantine Beauty den 12-13 mars (Universitetshuset sal IV) där flera av nätverkets medlemmar kommer att närvara. Program Den 3-6 maj … Continue reading

Posted in events | Tagged , , | Leave a comment

At the Crossroad

A few hours before the SRII seminar “The Straits: Inquiries into a Crossroad” was set to begin, the three NBN members responsible for its planning and execution sat down at a café on Tünel square and pondered the outcome. Would … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment