Monthly Archives: April 2015

Ideologies and Identities in the Medieval Byzantine World (Vienna, April 16-17, 2015)

As part of a project financed by the Austrian Science Fund (FWF) investigating the ideology of the lower strata in the Byzantine Empire, a two-day workshop devoted to the same and overlapping topics brought together scholars from Austria, France, Britain, … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tzetzes i nyöversättning

Det var på uppdrag av kejsarinnan Eirene alias Bertha von Sulzbach (c. 1110-59) som den idoge bysantinske poeten Johannes Tzetzes på medeltida alexandriner tog upp kampen med de antika hexametrarna och förfärdigade en tolkning av Iliaden där de homeriska gudarna blir till allegorier för … Continue reading

Posted in publications | Tagged , , | 1 Comment

Motsägelsefull historiesyn

I anslutning till den nya filmen om Konstantin den store och Katarina av Alexandria (se förra inlägget) drar sig NBN till minnes den kolumn i Sveriges största dagstidning hösten 2011 där den bysantinska kristendomen utpekades som roten till allt ont. Enligt kolumnisten … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment