Tag Archives: language

Inte bara Sverige

Danmarks utbildnings- och forskningsminister har nyligen uttryckt sin avsikt att stänga ned – bland annat! – utbildningarna i grekiska, ryska, persiska, turkiska och hebreiska med motiveringen att dessa humanistiska ämnen bara frambringar arbetslösa. Argumentationen känns igen och är kanske allraminst obekant i Danmark, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | 2 Comments

Fler evenemang i Uppsala

Den 13 oktober presenterar Thomas Arentzen och Uffe Holmsgaard Eriksen pågående forskning om Romanos Meloden. Seminariet kommer att fokusera framför allt på ett kontakion som brukar kallas “Maria vid korset”. Den 14 oktober föreläser Henry Maguire och Eunice Dauterman Maguire … Continue reading

Posted in events | Tagged , , , , | Leave a comment