Om Istanbuls bysantinska monument

img_9156

På vår gamla hemsida fördes vid något tillfälle frågan på tal om huruvida freskerna i Chorakyrkan (Kariye Camii) i Istanbul lider under tilltagande fuktskador. Fotografier som tagits under tre besök, 2004, 2007 och 2011 visade att den blå färgen alltmer bleknat bakom vad som såg ut att vara salt- eller kalkavlagringar. Det är därför med viss lättnad som vi kan meddela att byggnaden sedan två år genomgår en grundlig renovering, även om den senare för närvarande inskränker sig till exteriören och det gamla naos. Freskerna kan tillsvidare ännu beskådas, och en exkursion under Svenska forskningsinstitutets ledning den 2 november i år tycktes bekräfta våra tidigare iakttagelser.

 

Med desto större betänksamhet hade vi skäl att begrunda den renovering som det s k Porfyrogennetospalatset (Tekfur Saray) genomgått ett stycke därifrån. De som har företagit vandringar längs stadsmuren torde erinra sig ruinerna av denna sekulära bysantinska byggnad, förmodligen ett annex till det närliggande Blachernai-palatset och uppförd i anslutning till stadsmuren. De lokala myndigheterna har här företagit sig att “renovera” ruinen på ett sätt som inte längre gör den till någon ruin, och som för tankarna till den likaledes okänsliga restaurering som stadsmuren har genomgått på flera ställen: man har lagt tak på murarna och satt in fönster (!) i gluggarna, enligt utsago inspirerat av teckningar från den osmanska eran då byggnaden tjänade som lokal produktionsort för Iznikkakel. Resultatet kan ses nedan.

2016-11-02 14.57.38.jpg

2016-11-02 14.58.17.jpg

OH

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mer Miklagård

De två volymer om vikingar och Bysans som Fedir Androschuk förestått inom serien Studia Byzantina Upsaliensia har nyligen belönats med en recension av Rune Edberg som vi här tar tillfället att länka till.

Posted in publications | Tagged | Leave a comment

Ny serie om vikingaflicka i Miklagård

Läsare av Dagens ETC har sedan i somras kunnat följa den äventyrliga vikingaflickan Siris resa till Miklagård i form av Patric Nyströms och Per Demervalls nya seriealbum Siri och vikingarna, utgivet av Rabén & Sjögren (2016). I följetongsformatet publiceras en sida om dagen, så Siri är fortfarande mitt uppe i spännande förvecklingar på hippodromen och så sent som igår fick hon syn på palatset för första gången.palatset.jpg (Originalbilden här till höger återgiven med vänligt tillstånd av Per Demervall.)

Själv har jag fuskat, köpt albumet och redan läst hela storyn, men jag följer ändå varje morgon med stort nöje Siris äventyr i den bysantinska huvudstaden. Som Bysansintresserad läsare blev jag förstås också nyfiken på vad som inspirerat texten och teckningarna, så jag kontaktade Patric och Per för att ställa ett par frågor.

Patric fick frågan ”Vad inspirerade er till ämnet ’vikingaflicka i Miklagård’?” och svarade så här: ”När vi fick uppgiften att skapa en ny serie så bestämde vi ganska omedelbart att det skulle handla om en flicka. Detta av två anledningar: vi båda har döttrar och att det finns inte så mycket äventyrsserier med en flicka i huvudrollen. När vi väl hade bestämt oss för vikingatiden så var det väldigt lätt att bestämma sig för att de skulle resa, precis som de svenska vikingarna gjorde, till Miklagård och bedriva handel.”

Här kan man tillägga att Patric under 1990-talet var involverad också i bearbetningen av Röde Orm till seriealbum, en erfarenhet som kanske också den påverkat valet av ämne för den nya serien om Siri.

miljöer2.jpgPer fick i egenskap av tecknare frågan ”Av vilket bildmaterial har framställningen av Miklagård/Konstantinopel inspirerats?” och svarade: ”För att göra bilderna av Miklagård/Konstantinopel, har jag dammsugit nätet efter referensbilder för att se hur det kan ha sett ut. Det har legat som grund för bilderna. Sedan har min fantasi fått göra resten. Jag jobbar alltid med en grundlig research då jag gör historiska serier. Som exempel kan jag nämna min seriebearbetning av Strindbergs Röda rummet.”

Det arbete som ligger bakom teckningarna är tydligt inte minst i framställningen av hippodromen, som utgör spelplats för en central del av intrigen och dessutom pryder albumets omslag. Utöver de fina teckningarna är det här en uppfriskande serie med en tuff liten tjej i huvudrollen – en modern Asterix i ny svensk gestalt, kanske man kan säga. Jag rekommenderar varmt att den införskaffas till alla yngre familjemedlemmar och att ni själva tjuvläser den, gärna vid frukostbordet som jag gjort.

Ni som har vägarna förbi Bokmässan i Göteborg kan träffa Per och Patric och få era album signerade den 24 september, kl. 14-15 i monter B 05:22 (Rabén & Sjögren).

IN

Posted in events, publications | Tagged , , , , | Leave a comment

Bysans i Belgrad

Den 22-27 augusti samlades världens bysantinologer i Belgrad för att under AIEB:s egid delta i den 23:e internationella kongressen för bysantinska studier. Temat för 2016 års kongress var ”Byzantium – a world of changes”, och i viss mån kan man nog säga att förändring just nu präglar bysantinologin i flera länder. Intresset för såväl litteratur- som receptionsstudier är större än någonsin, inte minst vad gäller politiska och ideologiska bruk av Bysans, och glädjande nog var andelen unga deltagare var påfallande stort.

2016-08-24 11.42.15.jpg

Den neobysantinska Savas-katedralen, planerad sedan 1935 och ännu under uppbyggnad

Konferensen ägde rum i centrala Belgrad, som för det mesta visade sig från sin soliga sida. Ett rikt ramprogram inkluderade utställningar om neo-bysantinsk arkitektur i Östeuropa, resor till berget Athos samt medeltida serbiska manuskript. Från serbisk sida visade sig det politiska intresset för konferensens ämne ibland vara större än de tillresta forskarna kanske hade räknat med, som den serbiske presidentens inledningstal den första dagen ådagalade. Bysans är och förblir en viktig identitetsmarkör på Balkan, och i stadsvimlet blandades bysantinologer som bar konferensväskor med den palaiologiska dubbelörnen med serbiska fotbollsfans som viftade med dubbelörnens serbiska motsvarighet.

Flera nordiska deltagare deltog i runda bordsdiskussioner och med free communications, och i minglet mötte vi bland andra Karsten Fledelius, Sysse Engberg och Anne Hedeager Krag från Danmark, Björn Forsén och Juho Wilskman från Finland, Staffan Wahlgren och Leif Inge Petersen från Norge (många fler var där, vi vet!). Det runda bord som arrangerades av Ingela Nilsson (Uppsala) och Aglae Pizzone (Odense) på temat ”Byzantium – a narrative in constant change” var mycket välbesökt och genererade spännande diskussioner, såväl under som efter sessionen; ämnet är särskilt aktuellt med tanke på det pågående projektet i Uppsala.

sbu2.jpg

Norden var även närvarande vid bokutställningen i form av danska och svenska publikationer. Från Uppsala väckte volymen Wanted: Byzantium stort intresse med sitt omslag, där flera besökare genast identifierade Sarah Bernhardt, liksom Byzantium and the Viking World, som fotograferades av många besökare och hade beställts i åtskilliga examplar redan innan utställningen stängde.

Ett konferenserbjudande från Studia Byzantina Upsaliensia ligger kvar och kan laddas ned här.

20160827_121911.jpg

John Haldon talar efter att ha valts till ny president för AIEB.

Förändring förekom även i AIEB:s ledning, då Johannes Koder och Michel Kaplan lämnade plats för John Haldon (president) och Béatrice Caseau (skattmästare). Men den viktigaste nyheten är förmodligen att nästa kongress kommer att äga rum i Konstantinopel självt – Istanbul. För de turkiska kollegorna, som vi var särskilt glada att se på plats i Belgrad, och för bysantinologin i stort vill vi alla hoppas att det bär bud om en ljus framtid.

IN & OH

Posted in events | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Äldsta levande bysantinaren

Lagom till AIEB:s stora konferens i Belgrad kan det tyska magasinet Spektrum under rubriken Der letzte Byzantiner berätta om  en ormskinnstall i de grekiska Pindos-bergen som dendrokronologer har konstaterat att den började spira år 940. Den gången härskade Konstantin Porfyrogennetos och Romanos Lakapenos över myllan där den står.

En kanske inspirerande nyhet efter sommaruppehållet?

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Farväl till nygrekiska studier i Köpenhamn

Nygrekiska studier vid Köpenhamns universitet lägger ned – en beklagansvärd utveckling som man kunnat ana sig till av tidigare inlägg på vår blogg – och tar farväl med en workshop, inklusive fyra evenemang som är öppna för allmänheten:

http://ccrs.ku.dk/calendar/2016/greek-history-in-greek-fiction/

http://ccrs.ku.dk/calendar/2016/greek-crisis/

http://ccrs.ku.dk/calendar/2016/photography-and-humanitarianism/

http://ccrs.ku.dk/calendar/2016/past–present–future-in-contemporary-greek-film/

Vi tar också tillfället i akt att informera om den avslutande mottagningen även om den kräver registrering:

Workshoppen afsluttes lørdag den 25. juni kl. 17 med en reception som markerer den beklagelige afslutning på 50 års forskning og undervisning i græsk sprog, kultur, historie og samfundsforhold – fra nomadefolk til græske dialekter, fra byzantinsk palæografi til borgerkrig, fra dansk-græske relationer til græske og danske skolebørns forestillinger om Europa, fra futurumspartikler til pædagogisk sprogindlæring på højeste niveau, fra middelaldergræsk til teologisk nytænkning, ny græsk litteratur, nye guldaldre, økonomisk krise, højreekstremisme og meget meget mere. Denne rigdom i forskning og undervisning skal vi fejre og tage afsked med i en skøn blanding af ouzo og græsk mousserende vin og måske en liflig melodi!  Hele herligheden er fuldt finansieret af Sophia Scopetéas fond til fremme for Grækenlandsstudier ved Københavns Universitet.

The workshop will end on Saturday 25 June at 5 p.m. with a reception that marks the end of fifty years of teaching and research at the University of Copenhagen in all aspects of post-Classical Greek: language, culture, history, social studies, from nomadic people to Greek dialects, from Byzantine paleography to civil war, from Greek-Danish relations to Greek and Danish schoolchildren’s perceptions of Europe, from aspect in the future tense to high standard pedagogics of language teaching, from medieval Greek to contemporary Orthodox theology, through every period of Greek literature, encompassing new golden ages and extremist dawns, economic crises and much much more. It is this wealth of teaching and research that we will celebrate and to which we will bid farewell in a blend of ouzo and Greek wine with perhaps some melodies delightful as well as sad! The reception is generously supported as the final endeavor of the Sophia Scopetéa Fund whose purpose has been to promote the study of Modern Greek at the University of Copenhagen.

Posted in events | Tagged , | Leave a comment

Reading and Pleasure in Istanbul

group1

The Summer school “Reading Pleasure – Pleasure Reading: Medieval Approaches to Reading” took place at the Swedish Research Institute in Istanbul, 23-28 May, and was organized by Christian Høgel and Ingela Nilsson. This was a professionally rewarding experience for all those who took part in it, contributing to launch a new interdisciplinary debate on the concepts of reading and of pleasure and their possible interactions.

In an environment which mixed a friendly atmosphere with academic rigor, the participants – PhD students from various disciplines and various places – attended four plenary lectures in the auditorium of the Swedish Institute and had the opportunity to explore several topics: the world of the Persian novels (Bo Utas), the use of therapeutic and preventive reading in English physiologic works (Virginia Langum), the classic Arabic erotic literature (Pernilla Myrne) and the different reading practices in Byzantium (Stratis Papaioannou). Moreover, plenty of time was given for asking questions and different points of view were offered by the audience.

In the morning sessions, which took place on different locations depending on the research theme of the day (the “little Hagia sophia” with Ingela Nilsson, the Galata tower with AnnaLinden Weller, the Chora Museum with Christian Høgel and the Grand Hotel de Londres’ lobby with David Wallace), small groups of 4-5 students were guided by their respective tutor through an analysis of the previously assigned readings and were requested to critically engage with the texts and propose new interpretations of the most intriguing passages.

In the afternoons, after the lectures, differently composed groups met again at the Swedish Institute: at this occasion each PhD student, in turn, presented their own research project, continuing the discussion already started during the poster presentation session on the first day. The participants – both professors and PhD students – were identifying the strengths and the weaknesses of the given papers and responded to them from their own perspective and knowledge, providing fresh insights and animating the debate. By doing so, they paved the way for a vivid discussion and analysis; by bringing together their perspectives and the ones of the speakers, new ‘knowledge products’ were being created. The result was that the collaboration across disciplines was one of the biggest strengths of the summer school and turned out to be extremely helpful for re-thinking and enlarging the research paradigms.

In this respect, the wonderful boat trip across the Bosphorus and the visit at the Byzantine-Genoese-Ottoman fortress of Anadolu Kavaği, on 26 May, was a beautiful way of engaging with historical and theoretical questions, which was particularly useful for those participants coming from the field of Byzantine and Ottoman studies.

A special mention needs to be made on the excellent organization of the summer school. Despite the strict schedule and the number of academic activities, the participants had enough time to socialize and discuss their work informally. In fact, this was very useful for gaining a strong feeling of belonging, a sense of a meaningful and active participation in the vibrant ‘life’ of the summer school.

On the way back home from Istanbul, most of the students expressed the satisfaction of having taken part of this event and demonstrated enthusiasm for having met new colleagues. In sum, the lively debates during the summer school will contribute significantly to generating a renewed focus and motivation for the completion of the PhD students’ research tasks.

groupLondra

In the Büyük Londra lobby

Lorenzo Ciolfi, Paris / Bukarest

Posted in events | Tagged , , | Leave a comment