Lecture and twofold book release

 

44a7fe2b-f37a-4b10-8e07-70f8782f216d.JPGOn October 4, Prof. Dame Averil Cameron gave the 2018 Lennart Rydén lecture at SCAS. It was followed by a discussion panel with prof. Peter Frankopan (Oxford), Björn Wittrock (former SCAS director) and Olof Heilo (Swedish Research Institute in Istanbul).

On the day after, the new book in the Studia Byzantina Upsaliensia, Storytelling in Byzantium, was officially presented by the editors Ingela Nilsson and Margaret Mullet, together with the new Brill book Round Trip to Hades, edited by Ingela Nilsson and Gunnel Ekroth.

Left: Averil Cameron at the SCAS

Below: pictures of the book release

Presentation2.jpg

 

Advertisements
Posted in events, publications | Leave a comment

New volume in the series Studia Byzantina Upsaliensia!

PREVIEW01.jpg

We present to you Storytelling in Byzantium: Narratological approaches to Byzantine texts and images, edited by Charis Messis, Margaret Mullet and Ingela Nilsson!

At the same time, we take the opportunity to inform about earlier studies in the series that are now available as Open Access:

The Life of St Andrew the Fool (ed. Lennart Rydén):

Vol. 1: Introduction, Testimonies and Nachleben. Indices

Vol. 2: Text, Translation and Notes. Appendices

And finally, Erotic pathos, rhetorical pleasure: narrative technique and mimesis in Eumathios Makrembolites’ Hysmine & Hysminias by Ingela Nilsson!

Posted in publications | Tagged , , , , , | Leave a comment

Støtt det norske institutt i Athen!

I 30 år har Det norske institutt i Athen spilt en viktig rolle for norsk arkeologi, for studier av antikken og for kunnskap om det østlige middelhavsområdet. Instituttet har vært en døråpner for norske forskere og studenter og en godt synlig aktør i det internasjonale miljøet i Athen, der mange europeiske land, inkludert alle de nordiske, har egne institutter (se instituttets hjemmeside, https://norwinst2.w.uib.no/).

Instituttet har vært et brohode for kontakt med den antikke kulturen gjennom fag som arkeologi, historie, litteratur, religion, filosofi, klassiske språk. Geografisk har det åpnet døren til hele middelhavskulturen og kronologisk har det omfavnet både bronsealder, bysantinsk kultur og dagens Hellas. Det siste er ikke minst viktig nå som Hellas står i førstelinjen for Europas felles utfordringer gjennom migrasjon, integrasjon og kulturmøter. Et norsk nærvær i Athen gjennom forskning, utdanning og dialog på disse feltene er ikke bare verdifullt for Norge, men også uttrykk for at Norge tar sin del av et ansvar for samarbeidet i Europa.

Instituttet har vært drevet som et samarbeidstiltak mellom fire norske universiteter: UiB, UiO, NTNU og UiT. De to siste har nå ut fra nye prioriteringer sagt opp samarbeidet. Instituttet har dermed fått et sterkt svekket økonomisk fundament og det blir vanskelig å holde oppe det høye aktivitetsnivået som gjør det til en verdifull ressurs for norsk forskning og undervisning. UiB og UiO overveier å legge ned instituttet.

Det vil være svært uheldig hvis instituttet i Athen skulle bli nedlagt. I tillegg til å utvikle egen forskning danner instituttet også en plattform for internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter. Instituttet er en betingelse for at Norge kan ha arkeologisk virksomhet i Hellas. Det fungerer som en inngang til antikken for norske studenter og er et unikt sted for rekruttering og utdanning av yngre forskere. Instituttet har fått sterk støtte og anerkjennelse for sitt arbeid, både fra greske myndigheter og fagmiljøer og fra alle de øvrige europeiske instituttene. Det virker uforståelig for dem at et land som Norge ikke lenger ser seg i stand til å opprettholde et institutt i Athen på linje med andre europeiske land.

Derfor vil vi oppfordre til et bredere samarbeid om finansieringen av Det norske institutt i Athen. Den bør avspeile at instituttets aktiviteter og ressurser er åpne for studenter og forskere fra hele Norge og at instituttet også er viktig for kulturutvekslingen mellom Norge og Hellas. Instituttet må bli anerkjent som en nasjonal institusjon og sikres videre drift. Dette bør være et ansvar for flere departementer, utover Kunnskapsdepartementet, særlig Kultur-, Utenriks- og Miljødepartementet.

Støtt Det norske institutt i Athen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dumbarton Oaks Publications

Summer sale: free downloadable 6-volume catalogue of Byzantine seals and 20% off paperback editions!

Dumbarton Oaks is happy to make the 6-volume catalogue of Byzantine lead seals in the collections of Dumbarton Oaks and the Fogg Museum of Art freely available for download from our website. The seals presented in these volumes—those including geographic names as well as those belonging to emperors and patriarchs—form one part of the largest collection of these objects in the world, which is currently being catalogued online.

This comes on the heels of other efforts to make Dumbarton Oaks’ publications more widely accessible. These include the recently released, freely downloadable catalogue of Byzantine coins and the launch of books.doaks.org, which makes available classic Dumbarton Oaks titles as affordable paperbacks. Use coupon code SUMMERSCHOOL20 and receive 20% off your full purchase through August 31!

books.doaks.org

Posted in publications | Leave a comment

Två nya böcker och lite sommarunderhållning

Leonora Neville, historiker vid University of Wisconsin-Madison, hör till de verkligt produktiva bysantinologerna just nu. Knappt hann hennes utmärkta bok om Anna Komnena komma ut (2016), så kommer ännu en bok, nu en guide till bysantinsk historieskrivning.

Medan boken om Anna erbjuder en välbehövlig nyläsning av Alexiaden ur ett genusperspektiv, riktar sig guiden snarast till studenter och forskare som behöver uppdaterade bibliografier och översiktliga presentationer av bysantinska historiker. En mycket välkommen volym!

För den som känner ett behov att att friska upp sina baskunskaper om Bysans, eller helt enkelt vill inleda sommaren med en underhållande sammanfattning av dess långa historia, passar vi dessutom på att länka till den animerade crash course som Neville gjort för ed.ted.

En liten quiz till videon kan man dessutom finna här!

IN & OH

 

Posted in publications | Tagged , | Leave a comment

Disputation i Uppsala

Förra veckan disputerade Irina Brändén på temat ”Bild och berättelser om Sankt Nikolaus: Några vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi”, vilken publiceras som Figura Nova Series 35 (Uppsala universitet 2018). På bilden syns, förutom disputanden till höger, ordförande Jan von Bonsdorf (Uppsala) och opponent Mia Åkerstam (Stockholm). Ett stort grattis till Irina!

20180509_115550.jpg

Posted in events, publications | Tagged , , | Leave a comment

New issue of Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies

In volume 3 (2017), the editor Vassilios Sabatakakis is happy to welcome a guest-editor, Dr AnnaLinden Weller, who has edited five articles from a conference that she organized at Uppsala University in 2016 within the frame of the ‘Text and Narrative in Byzantium’ research network (2015-2017). The articles are written by Baukje van den Berg, Stanislas Kuttner-Homs, Markéta Kulhánková, Jonas J. H. Christensen and Jakov Đorđević, provided with an introduction by AnnaLinden Weller. In addition, the journal includes two more articles: one by David Konstan, based on his 2016 lecture in memory of Professor Lennart Rydén, and one by Adam Goldwyn. Two reviews of recent books by Claudia Rapp and Olof Heilo are also included. Available open access online: http://journals.lub.lu.se/index.php/sjbmgs/index

If you would like printed copies of this or previous volumes for your library, please contact the editor.

Posted in publications | Leave a comment