Author Archives: nordbyz

Summer Sequel: Three Roads to Miklagård

Brigid Ehrmantraut from Princeton University has been generous to offer her recent essay on Scandinavian mercenaries in Constantinople as a reading feuilleton for the Nordic Byzantine Network. Before we do so, we are happy to have Brigid’s attention for a few … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Byzantium, alt-right and hooliganism

As our readers will know, the Nordic Byzantine Network is not only preoccupied with the study of Byzantium as such, but also with the metahistory of its past and contemporary use. Such was, for instance, the topic of a two-day … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Byzantine spaces

Uppsala University is happy to host the conference “From the Human Body to the Universe: Spatialities of Byzantine Culture” on May 18-21, 2017. More info here. The arranger is Myrto Veikou, whose recent article on the topic was published in the last … Continue reading

Posted in events, publications | Tagged | Leave a comment

Armenian days in Uppsala

On March 14-16 the Text and Narrative project will be hosting a series of Armenian Studies lectures in Uppsala, followed by a workshop. All are invited to attend. On Tuesday, March 14, at 17:00 Theo van Lint, Calouste Gulbenkian Professor of … Continue reading

Posted in events | Tagged , , | Leave a comment

Kurs i klassisk armeniska vid Uppsala universitet

I vår finns en unik möjlighet att läsa en kurs i klassisk armeniska vid Uppsala universitet. Det är grekiskans post-doc AnnaLinden Weller som ger kursen under första halvan av vårterminen 2017. Kursen ges på engelska och beskrivs så här: This course … Continue reading

Posted in events | Tagged , | Leave a comment

Om Istanbuls bysantinska monument

På vår gamla hemsida fördes vid något tillfälle frågan på tal om huruvida freskerna i Chorakyrkan (Kariye Camii) i Istanbul lider under tilltagande fuktskador. Fotografier som tagits under tre besök, 2004, 2007 och 2011 visade att den blå färgen alltmer bleknat bakom vad … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mer Miklagård

De två volymer om vikingar och Bysans som Fedir Androschuk förestått inom serien Studia Byzantina Upsaliensia har nyligen belönats med en recension av Rune Edberg som vi här tar tillfället att länka till.

Posted in publications | Tagged | Leave a comment